Бердіниязұлы Палуан ишан. Руы – табын, қаражон.

Секция бойынша жұмыс жақын арада аяқталады.