Тарихи тұлғалар

Хұсейін хазірет (1893-1940)
Құлбайұлы Ыбырайым ахун (1886-1982)
Имашұлы Дүйсенбі ахун (XIX-XX ғғ.)
Құрманалыұлы Нұртай ишан (1882-1940)
Әбдірұлы Әжігерей ишан (1879-1938)
Абдоллаұлы Бисен хазірет (1878-1969)